วันที่ 30 มิถุนายน 2556 มีพิธีทำบุญเมืองศรีราชา พร้อมตักบาตรพระ 1,162 รูป เพื่อรำลึก และเชิดชูท่านจอมพลมหาอำมาตย์เอกเจ้าพระยาสุรศักดิ์มนตรี ผู้ก่อตั้งเมืองศรีราชา  ในโอกาสครบรอบ 162 ปี เจ้าพระยาสุรศักดิ์มนตรี

เจ้าพระยาสุรศักดิ์มนตรี ชื่อเดิม เจิม  แสงชูโต”  เกิดเมื่อวันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๓๙๔ เป็นบุตรคนที่ ๔ ของ พระยาสุรศักดิ์ แสง ชูโตกับคุณหญิงเดิม บุญนาค  เข้ารับราชการตั้งแต่อายุ ๑๙ ปี  ในสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว  ตำแหน่งมหาดเล็กรักษาพระองค์ หมายเลข ๑
                        ขณะรับราชการได้รับพระกรุณาโปรดเกล้าฯ  ให้เป็นแม่ทัพยกกำลังไปปราบพวกโจรฮ่อ  จนสงบราบคาบ เมื่อ พ.ศ. ๒๔๔๕  พวกเงี้ยวก่อการจลาจลเป็นขบถในมณฑลพายัพ  จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้กลับเข้ารับราชการ  เป็นแม่ทัพใหญ่ยกทัพไปปราบพวกเงี้ยวที่เป็นขบถจนสงบราบคาบ  จึงถวายบังคมทูลลาออกจากราชการกลับมาทำโรงเลื่อยที่ศรีราชา (พื้นที่บริเวณศรีราชานครในปัจจุบัน) อีกครั้ง
                        นอกจากนี้ ท่านเจ้าคุณสุรศักดิ์มนตรี  ยังเคยดำรงตำแหน่งองคมนตรีในสมัยรัชกาลที่ ๕  เป็นเสนาบดีกระทรวงพาณิชยการเป็นผู้ก่อตั้งโรงทหารหน้า หรือกระทรวงกลาโหมในปัจจุบัน และยังเป็นผู้ริเริ่มนำไฟฟ้าเข้ามาใช้เป็นคนแรกในประเทศไทย  โดยทดลองใช้ที่กระทรวงกลาโหมได้รับพระราชทานยศจอมพลทหารบก  เมื่อวันที่ ๓๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๔๖๘ ถึงแก่อสัญกรรมเมื่อวันที่ ๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๔๗๔
                        เกียรติคุณต่อศรีราชา

                        ๑. ผู้ก่อตั้งอำเภอศรีราชา  การมาทำโรงเลื่อยไม้ที่ศรีราชาของเจ้าพระยาสุรศักดิ์มนตรี  ทำให้เกิดชุมชนขนาดใหญ่ขึ้น  ซึ่งต่อมาเจ้าพระยาสุรศักดิ์มนตรี จึงได้กราบทูลต่อกรมขุนมรุพงษ์ศิริพัฒน์ (สมุหเทศาภิบาลสำเร็จราชการมณฑลปราจีน) ขอให้ย้ายที่ทำการอำเภอจากเดิมที่ตั้งอยู่ในเขตอำเภอบางพระมาอยู่ที่ศรีราชา และได้เปลี่ยนชื่ออำเภอบางพระ เป็นอำเภอศรีราชา ตั้งแต่ พ.ศ. ๒๔๖๐ เป็นต้นมา

                        ๒. ผู้ก่อให้เกิดโรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา  เมื่อสมเด็จพระศรีสวรินทิราบรมราชเทวีพระพันวัสสาอัยยิกาเจ้าพระบรมราชเทวี  ในพระบรมสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว  ได้ทรงสูญเสียสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช และสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้า  ทำให้ทรงเสียพระทัยอย่างมากถึงกับประชวรหนัก  เมื่อแพทย์หลวงถวายการรักษาจนพระอาการดีขึ้น  จึงได้แปรพระราชฐานมาประทับพักผ่อนที่ศรีราชาและโปรดเกล้าฯ  ให้เจ้าพระยาสุรศักดิ์มนตรีถวายการอารักขา  ระหว่างการประทับพักผ่อน ณ ศรีราชา  สมเด็จพระศรีสวรินทิราบรมราชเทวี พระพันวัสสาอัยยิกาเจ้า  ทรงโปรดเกล้าให้หมอหลวงที่ตามเสร็จ  ให้การรักษาพยาบาลแก่ชาวบ้านที่มาขอความช่วยเหลือ เมื่อพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จมาเยี่ยมพระอาการพระพันวัสสาฯ จึงโปรดเกล้าพระราชทานชื่อโรงพยาบาลแห่งนี้ว่า โรงพยาบาลสมเด็จฯ นับแต่นั้นเป็นต้นมาแสดงความคิดเห็น

สมัครสมาชิกใหม่ | เข้าสู่ระบบ

ทำบุญเมืองศรีราชา 2556-1
สถานที่ หน้าเทศบาลอำเภอศรีราชา
โพสต์เมื่อ วันศุกร์ ที่ 12 กรกฏาคม 2556
เวลา 22:33
เข้าชม 489 ครั้ง
การอนุญาต สาธารณะ
Short Url http://a.thaimultiply.com/qs2YN0